Aanhoudingsbesluit Wet geurhinder &veehouderij

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Het CDA en VVD hebben tegen dit besluit gestemd. Het CDA is o.a. van mening dat de agrariërs de dupe worden. Het aanhoudingsbesluit betekent dat aanvragen voor een omgevingsvergunning milieu tijdelijk worden aangehouden. Dit besluit is op 28 april 2016 in werking getreden en geldt maximaal één jaar of totdat het nieuwe beleid in werking treedt. Waarom is dit besluit genomen? De signalen over geuroverlast zijn de afgelopen tijd toegenomen. Ook zijn er meer zorgen over volksgezondheid in relatie tot veehouderij. Daarom wil de gemeente de actuele geursituatie, de ontwikkelingen binnen de veehouderijsector en het effect van het huidige beleid inzichtelijk krijgen. Totdat het nieuwe beleid gereed is worden aanvragen voor een omgevingsvergunning milieu tijdelijk aangehouden om eventuele ongewenste ontwikkelingen te voorkomen. Het doel is een actueel geurbeleid dat bijdraagt aan een goed woon- en leefklimaat.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category