Besteding overgehouden WMO-budget 2015

Bessie Cooper

Venenatis pulvinar nunc arcu lorem ornare dictum ipsum. Ante at condimentum diam a aliquet eget amet massa tempor.

Landelijk heeft men het over een bedrag van minimaal 310 miljoen euro. Raadslid Rob Flinsenberg van de fractie Ronduit Open heeft vernomen dat er binnen de gemeente Leudal ook sprake is van een budget dat overgehouden is over het jaar 2015. De praktijk is dat bij veel kwetsbare ouderen in Leudal het zorgaanbod en uren zorg in de praktijk flink is afgenomen tot een minimaal aantal zorguren. Op dit moment worden partners, familieleden en kennissen ingezet als mantelzorgers om de noodzakelijke hulp toch in te kunnen zetten. Veel van deze mantelzorgers worden overbelast en overvraagd en kunnen vaak onmogelijk voldoen aan de behoefte van de zorgvrager. Flinsenberg heeft wethouder Richard Verheul daarom een aantal schriftelijke vragen gesteld o.a. over de hoogte van het overgebleven WMO-budget in 2015. Verder vraagt hij de wethouder of hij bereid is het overgehouden budget in te zetten voor zorgtaken om zo mantelzorgers te ontlasten. Tot slot vraagt hij de wethouder de komende periode opnieuw het WMO-budget in kaart te brengen zodat er mogelijk binnen de gemeente Leudal meer zorg geboden kan worden aan ouderen en kwetsbare mensen die deze hulp hard nodig hebben om thuis en zelfstandig te kunnen blijven wonen.

Share this article

Related posts

Category

Category

Category

Category