‘Inpassing kademuur Neer niet meer belangrijk’

Deze gang van zaken kan voor wat betreft Ronduit Open niet. Er zijn gedurende de afgelopen maanden nadrukkelijk verwachtingen gewekt richting de omwonenden van de kademuur. Zeker gezien de grote woorden die eerder door alle raadsfracties werden geuit over het belang van een goede inpassing van de kademuur.

Deel dit artikel