Home > Burgemeester pleit voor opvang van meer ‘kwetsbaren’

Burgemeester pleit voor opvang van meer ‘kwetsbaren’

jan 3, 2016 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Dat zei ze zondag in haar nieuwjaarsspeech. 

De burgermoeder keek in die speech terug op het afgelopen jaar en ging daarbij nadrukkelijk in op de opvang van vluchtelingen in haar stad. “Als er iets een mijlpaal was, die mij met trots vervulde, dan was het wel het unanieme raadsbesluit om de opvang te verruimen.”

Penn gaf aan dat Maastricht ook oog had voor de angsten en zorgen bij inwoners, maar sprak tegelijkertijd de hoop uit dat Maastricht nog meer ‘kwetsbaren wil helpen’. Ze gaf daarbij aan dat Maastricht in de Eerste Wereldoorlog onderdak bood aan 15.000 vluchtelingen. “Zoveel zullen het er nu niet worden, maar de huidige vluchtelingenstroom is nog lang niet tot stilstand gekomen.”

Daarbij gaat het volgens de burgemeester niet alleen om vluchtelingen, maar ook om andere inwoners die in onzekerheid leven, armoede kennen of zich onveilig voelen. 

De burgemeester benadrukte verder hoe bevoorrecht veel Maastrichtenaren zijn. “Bevoorrecht dat we op dit stukje aarde mogen leven. In Europa, in Nederland en bovenal de hoofdstad van Limburg. En dat zo’n groot voorrecht ons verplicht en inspireert om vanzelfsprekend de hand te reiken aan degene die minder geluk hebben gehad.”

Bron: 1Limburg Nieuws