Home > Meer mensen vestigen zich in Heerlen dan dat er weggaan

Meer mensen vestigen zich in Heerlen dan dat er weggaan

jan 9, 2016 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

De centrumgemeente van Parkstad telde op 1 januari van dit jaar 87.440 inwoners.

Een woordvoerder kon vrijdag niet aangeven wat de oorzaak is van deze groei, maar algemeen wordt aangenomen dat er een relatie is met het positieve culturele klimaat en de komst van nieuwe bedrijven. 

In Heerlen stonden in 2015 tegenover 1034 sterfgevallen 709 geboorten, een verlies van 325 personen. Per saldo is het Heerlense inwoneraantal met slechts 60 personen verminderd. In 2014 verloor Heerlen nog 729 inwoners. 

De krimp in Parkstad vlakt af, zo blijkt uit voorlopige bevolkingscijfers van de acht gemeenten in de regio. De afname vorig jaar was ruim 0,3 procent (827 personen). In 2014 en 2015 bedroeg de afname respectievelijk 1325 en 1520 personen. 

Twintig jaar geleden ging een studie, uitgevoerd in opdracht van toenmalig minister Eberhard van der Laan, uit van een daling van de bevolking in Parkstad van 254.000 in 1995 naar 212.000 in 2025. Oorzaken zijn de vergrijzing en ontgroening, het wegtrekken van met name jonge mensen. De daling is echter minder fors dan gedacht. 

In Kerkrade, een van de meest vergrijsde steden in Nederland, is de ontvolking relatief het hevigst. De gemeente raakte vorig jaar 1 procent van de bevolking kwijt. Er stierven twee keer zoveel mensen als er geboren werden (679 om 344). Ook trekken relatief veel mensen weg.

Landgraaf daarentegen mag zich verheugen op meer nieuw bloed en doet het wat de vier grote gemeenten van Parkstad betreft qua inwonerterugval het minst slecht. Voerendaal en Onderbanken zagen hun inwonertal iets stijgen, terwijl dat van Nuth licht daalde. Simpelveld dat in 2014 nog een positieve score van 49 inwoners had, zag het aantal inwoners in 2015 met 93 dalen. 

Bron: 1Limburg Nieuws