Home > Klokkentoren Offenbeek niet van slopershamer gered

Klokkentoren Offenbeek niet van slopershamer gered

jan 11, 2016 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Het bestuur van de kerk in Offenbeek, gemeente Beesel, gaat een laatste informatieavond over de klokkentoren van het gebouw organiseren.

Buurtbewoners zullen tijdens die bijeenkomst niet geïnformeerd worden over een eventuele redding van de toren, maar over veiligheidsmaatregelen die tijdens de sloop van het bouwwerk in acht moeten worden genomen. De toren kampt met betonrot, is onveilig en moet daarom tegen de vlakte.

Hoewel de inwoners van Offenbeek de toren niet graag uit het straatbeeld zien verdwijnen, is er ook nog steeds niemand opgestaan die het bouwwerk voor de slopershamer wil behoeden. Volgens een woordvoerder van het kerkbestuur is redding van de toren een gepasseerd station. “Of er moet nu echt heel snel iemand komen. Zo niet, dan zijn alle benodigde sloopvergunningen binnen.”

Na de laatste informatieavond, waarvan de datum nog niet bekend is, wordt hoe dan ook eerst de top van de toren gesloopt. Vervolgens werkt het sloopbedrijf naar beneden. Of het bouwwerk in stukken wordt gesneden of ‘afgeknabbeld’, is nog onderwerp van studie.

Bron: 1Limburg Nieuws