Home > Minder patiënten behandeld bij ziekenhuizen VieCuri

Minder patiënten behandeld bij ziekenhuizen VieCuri

jan 12, 2016 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Het ziekenhuis met vestigingen in Venlo en Venray ontving in 2015 in totaal 109.931 patiënten. In 2014 waren dat er 110.578.

De kleine daling is volgens het ziekenhuis met name het gevolg van het eigen risico bij de zorgverzekering dat gestaag stijgt. Mensen onder 65 jaar stellen vanwege die financiële drempel een bezoek of behandeling in het ziekenhuis langer uit of wijken voor advies eerst uit naar hun huisarts.

Het aantal oudere patiënten nam wel toe en zal volgens de het ziekenhuis door de vergrijzing de komende jaren blijven stijgen.

De realisatie van de spoedpost, een samenwerking van de spoedeisende-hulpafdeling en de huisartsenpost (HAP), is ook van invloed op de patiëntendaling. Patiënten die doorgaans bij de spoedeisende hulp geholpen werden, kwamen nu bij de HAP terecht. Daardoor daalde het aantal patiënten op de spoedeisende hulp verleden jaar met 1.400.

VieCuri is financieel gezond. Er werd 3,5 miljoen winst in 2015 gemaakt (op een omzet van 269 miljoen). Die winst is hard nodig, want het ziekenhuis heeft te voldoen aan investeringen in het gebouw en apparatuur. Ook staan de financiën onder druk door “de scherpe prijspolitiek van zorgverzekeraars”, concurrentie en door groeiende dure kankermedicatie.

Bron: 1Limburg Nieuws