Home > Woonpunt verkeert in zwaar weer

Woonpunt verkeert in zwaar weer

jan 14, 2016 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) spreekt van een ‘zwakke financiële sturing’.

De Aw maakt in zijn jaarlijkse toezichtbrief gewag van ‘onzekerheden’ over de financiële positie van de op één na grootste corporatie van Limburg. Die voldoet niet of maar net aan de normen die garanderen dat rente en aflossing van schulden betaald kunnen worden. Ook toont de toezichthouder zich bezorgd over een lastenstijging en de omvang van de buffer om tegenvallers op te vangen.

Voor de tweede keer in drie jaar tijd heeft Woonpunt (ruim 17.000 huurwoningen in Zuid-Limburg) opdracht gekregen een verbeterplan op te stellen. Dat gebeurt maar zelden.

Het is volgens ingewijden in de corporatiewereld een voorbode van ondercuratelestelling indien Woonpunt geen orde op zaken stelt. Het verbeterplan moet er eind deze maand liggen. De corporatie moet gaan zorgen voor deugdelijke cijfers. Ook moet ze maatregelen treffen die garanderen dat haar financiële situatie begin 2018 op orde is en de schulden zijn verkleind. 

De Aw gaat over dit alles ook in gesprek met de raad van commissarissen van Woonpunt. 

In een schriftelijke reactie laat de corporatie weten ‘volledig tegemoet te komen aan de wensen’ van de Aw. De vermogenspositie zou ‘niet riant’ zijn, ‘maar we zijn wel gezond’. Vanaf 2018 zou de corporatie aan alle normen voldoen. Woonpunt nam de afgelopen jaren al saneringsmaatregelen en loste schulden af. Ze stelde nieuwbouw uit, beperkte kostbare sloop, sloot kantoren, verkocht woningen en sneed (en snijdt) fors in het personeelsbestand. 

De huurverhoging voor mensen met een kleine beurs is juist beperkt.

Bron: 1Limburg Nieuws