Home > Directie VDL Nedcar in Born past werkrooster aan

Directie VDL Nedcar in Born past werkrooster aan

jan 14, 2016 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

De periode met diensten van 10 uur (effectief 9.15 uur na aftrek van pauzes) wordt ingekort van acht naar vier weken. Het aantal overwerk- zaterdagen wordt gehalveerd van vier naar twee. Met een (uitgelekt) schrijven aan alle medewerkers reageert VDL Nedcar op de ophef over vermeende verstoorde arbeidsverhoudingen.

“Wij achten het van groot belang dat we nu het hoofd koel houden en in goed overleg met jullie en de or, de juiste keuzes maken. Keuzes die recht doen aan afspraken die in het verleden met elkaar zijn gemaakt, die aansluiten bij het vertrouwen dat BMW in ons stelt en die realistisch en werkbaar zijn.”

In de brief leggen Joost Govaarts en Carel Bouckaert uit dat Nedcar als toeleverancier van BMW moet meebewegen met hun vraag. “Dat vraagt flexibiliteit. Daaraan zijn natuurlijk grenzen. Daarom zijn er in 2012 flexregels afgesproken in het Sociaal Convenant. Die regels, die na een stemming onder het personeel met grote meerderheid zijn aangenomen, respecteren wij. Daarnaast worden werkroosters (werktijden, zaterdagen en bandsnelheid) elke maand besproken met de or. Als gevolg van dat overleg zijn de roosters aangepast.”

De directie betreurt dat die flexibiliteit wordt gelinkt aan stakingen over de landelijke cao-discussie en herkent zich niet in het beeld dat is ontstaan van scheve arbeidsverhoudingen; van maandenlange werkdagen van tien uur. Volgens Nedcar zijn er sinds medio oktober diensten gedraaid van 9,5 uur, inclusief drie pauzes van in totaal 45 minuten. In de laatste maanden van 2015 is twee keer op een zaterdag overgewerkt. Een groot aantal productiemedewerkers zou zelfs minder uren hebben gedraaid dan voorzien.

Een deel van de eindmontage maakte wel extra uren. Nedcar schrijft dat de productie door de stakingen achterstand heeft opgelopen. “BMW heeft laten weten dat het bij voortduring van de acties meer volumes aan de eigen fabriek in Oxford gaat toewijzen.” Om dit te voorkomen gaan directie en or in overleg om de arbeidsomstandigheden verder te optimaliseren. 

Bron: 1Limburg Nieuws