Home > Notie:Gemeentelijk Beleid Mestverwerking

Notie:Gemeentelijk Beleid Mestverwerking

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Het landelijk beleid met betrekking tot mestverwerking is namelijk recent gewijzigd is. De fractie heeft daarom een beleidsnotitie Gemeentelijk Beleid Mestverwerking voorgelegd aan de commissie fysiek, met als doel in februari met een voorstel aan de gemeenteraad te komen. Mathieu Wagemans van Ronduit Open: “Wij menen dat het dringend nodig is dat de Raad opdracht geeft aan het College om tot een raadsvoorstel te komen met als doel om dergelijk beleid vast te stellen. Hoewel het beter was geweest dat hiertoe reeds eerder voorstellen aan de Raad waren voorgelegd, is het thans nog niet te laat en in ieder geval dringend nodig nieuw beleid te formuleren.”