Home > Toetsing werkwijze gemeente bij WMO

Toetsing werkwijze gemeente bij WMO

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Deze wet biedt gemeenten de ruimte om maatwerk te leveren aan inwoners die behoefte hebben aan maatschappelijke ondersteuning. Na melding van zo’n behoefte volgt een onderzoek. Hierbij beoordeelt de gemeente de persoonlijke situatie, de behoefte en mogelijkheden van ondersteuning door het sociale netwerk van de aanvrager. Namens de fractie van Progressief Leudal vraagt Ron De Cock het college de huidige gemeentelijke werkwijze bij het onderzoek te toetsen aan de ANBO spelregels en daarbij aan te geven op welke punten de huidige werkwijze voldoet aan de spelregels. Waar dit [nog] niet het geval is, welk verbetertrajecten het college gaat starten. De Cock vraagt de resultaten van deze toetsing naar de commissie Sociaal te sturen.