Home > Dwangsom dreigt voor Wiso Split in Kerkrade

Dwangsom dreigt voor Wiso Split in Kerkrade

jan 16, 2016 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Omwonenden en bedrijven in de wijk Gracht klagen al jaren over de activiteiten van Wiso Split.

De onderneming aan de Parallelweg zet zwarte mijnsteen door middel van open verbranding om in onder meer gravel voor tennisbanen. Dat proces zorgt al tientallen jaren voor stof- en stankoverlast. De provincie Limburg voerde als controlerende instantie in het verleden vele procedures om iets aan het probleem te doen, maar dat leidde niet tot afdoend resultaat.

Sinds 1 januari 2014 is, door een wettelijke wijziging, de gemeente Kerkrade verantwoordelijk voor dit dossier. De gemeente heeft de regionale uitvoeringsdienst (RUD) Zuid-Limburg opdracht gegeven om bij Wiso Split handhavend op te treden.

De RUD heeft in 2015 vijf overtredingen van de milieuregels geconstateerd: drie keer was sprake van stofhinder in de omgeving, eenmaal was de Parallelweg vervuild en een keer bleek de omheining kapot waardoor onbevoegden het terrein konden betreden. 

Bij elke overtreding is het bedrijf gesommeerd om maatregelen te nemen, op straffe van een dwangsom. Op 25 januari aanstaande komt de RUD bij Wiso Split controleren of de situatie is verbeterd. Is dat niet het geval, dan moeten de dwangsommen betaald worden. Volgens de gemeente Kerkrade gaat het daarbij om enkele tienduizenden euro’s.

Buurtbewoner Elmar Gehlen, die zegt te spreken namens de omwonenden van Wiso Split, meent dat de overlast erger is geworden sinds de gemeente Kerkrade de controle van de provincie heeft overgenomen.

Wethouder Jo Bok (Lokaal Alternatief, Milieu) bestrijdt dat. “De opgelegde maatregelen zorgen er juist voor dat de situatie het afgelopen anderhalf jaar sterk verbeterd is. We gaan door met strenge handhaving.” 

Bron: 1Limburg Nieuws