Home > Blitterswijck ’te braaf’ bij verzet tegen azc?

Blitterswijck ’te braaf’ bij verzet tegen azc?

jan 16, 2016 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Plaatsen die zich stevig verzet hebben, boekten immers meer succes.

Volgens Louis van de Ven, woordvoerder van de dorpsraad in Blitterswijck, heeft het dorp een “bittere nasmaak” aan de gang van zaken rond het azc overgehouden. Inwoners hebben het gevoel dat ze voor een voldongen feit zijn geplaatst. “En die berichten uit het buitenland, zoals Keulen, maken het er niet beter op”, zegt Van de Ven.

De gemeente Venray en het COA hebben wel beloofd een plan op te stellen om de veiligheid van omwonenden van het azc te waarborgen. Volgens Burgemeester en Wethouders van Venray is dat bijzonder, omdat ‘nog geen enkele gemeente’ afspraken over de veiligheid in de omgeving van het azc in een plan heeft vastgelegd.

De gemeente voert overleg met het Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement over de invulling. Daarnaast is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers bezig met een veiligheidsplan voor het azc zelf.

Het is de bedoeling dat vanaf medio maart de eerste mensen worden opgevangen in vakantiepark Het Roekenbosch. Er komen maximaal 450 asielzoekers. Ze verblijven er voor een periode van vier jaar, die daarna nog met hooguit een jaar verlengd kan worden.

Het COA zal naar verwachting komende week de vereiste vergunning aanvragen. Eerst moet het een nieuw inrichtingsplan voor het vakantiepark maken, waarbij de bungalows die dienen voor asielopvang tot één geheel worden gevormd.

Bron: 1Limburg Nieuws