Home > Kritiek op sociale agenda voor Limburg

Kritiek op sociale agenda voor Limburg

jan 16, 2016 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

In een statencommissie hadden de meeste partijen nogal wat aan te merken op de nota. Die werd bijvoorbeeld gekwalificeerd als te weinig concreet, slecht controleerbaar en zonder helder uitvoeringsplan.

Alleen de SP omarmde de Sociale Agenda, waarin 32 miljoen wordt uitgetrokken om de ‘sociale structuur van Limburg te versterken’ volledig.

De provincie wil via de investering vooral partijen samenbrengen en initiatieven binnen het veranderende sociale domein, maar ook op het gebied van participatie en gezondheid, ondersteunen.

Een meerderheid van de partijen mistte echter vooral concrete acties. “Dit stuk is niet toetsbaar. Waar is het uitvoeringsplan”, vroeg Tirza Houben (PvdA). Andy Rossel (GroenLinks) sloot zich daarbij aan. “Op deze manier rammelen wij met de geldbuidel, wat vooral een welkome aanvulling voor gemeenten is.”

Volgens deputé Van Rijnsbergen is de Sociale Agenda een visie, waarbij later concrete projecten worden opgesteld. Die kunnen dan door de statenleden worden getoetst, stelde ze. Dit omdat de provincie niet leidend is binnen het sociale domein, zei de gedeputeerde. “We willen niet op de stoel van de gemeenten gaan zitten.”

Ze wees ook op de vele andere partijen, zoals zorgverzekeraars, die een rol hebben binnen de sociale portefeuille. Van Rijnsbergen wist de kritiek echter niet te pareren. Robert Housmans (PVV): “Wie betaalt, bepaalt. Maar over veel zaken binnen deze Sociale Agenda gaan wij helemaal niet.”

Bij de vergadering van Provinciale Staten op 5 februari wordt duidelijk of de politiek genoegen neemt met de uitleg van Van Rijnsbergen. Afgaand op de vergadering van vrijdag is dat nog lang geen uitgemaakte zaak. Zeker omdat Van Rijnsbergen niet toegaf aan de kritiek. “Ik heb gedaan wat is afgesproken. Eerst het strategisch kader, dat ligt er nu, daarna volgt de uitvoeringsagenda.”

Bron: 1Limburg Nieuws