Home > Extra bedden voor daklozen in Heerlen

Extra bedden voor daklozen in Heerlen

jan 20, 2016 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Daardoor kan opvanghuis De Klomp voor daklozen de toegenomen aanloop met het koude weer aan. De gevreesde druk en overlast in de winter blijft daardoor uit.

De reguliere capaciteit van 35 slaapplaatsen wordt iedere dag volledig benut. Met de huidige vorst gaat ook de nieuwe opvang aan de achterkant van de Klomp dagelijks open. De nieuwe vleugel blijft tot mei open en indien nodig langer. 

Bewoners van de binnenstad stellen wel dat de overlast van psychiatrische patiënten uit de dag- en nachtopvang het laatste jaar is toegenomen. De toegenomen overlast is voor de bewonersraad Heerlen-Centrum aanleiding om het slapende overleg met de gemeente (de zogeheten beheerscommissie) weer tot leven te wekken.

Manager Will Linssen van het Leger des Heils bevestigt dat door bezuinigingen in de gezondheidszorg meer verwarde mensen op straat lopen.

 

Bron: 1Limburg Nieuws