Home > Voorstel B&W: partnerschap met Provincie

Voorstel B&W: partnerschap met Provincie

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Gedeputeerde Eric Geurts had namens de Statencommissie voor mobiliteit en infrastructuur verzocht om hierin samen te werken, ongeacht hoe de weg komt te lopen. Het college laat aan de provincie weten dat zij de vernieuwde samenwerking wil aangaan. Door 10 miljoen euro toe te voegen aan het provinciale budget (thans 73,49 miljoen) kan de N280 beter in zijn omgeving worden ingepast. De bijdrage maakt deel uit van een nog te sluiten bestuursovereenkomst tussen de provincie Limburg en de gemeente Leudal. Daarin komt o.a. te staan dat een ruimere randweg om Baexem (variant 5E) onderdeel gaat uitmaken van de 2e fase milieu- effectrapportage.