Home > Reconstructie Geularm van start

Reconstructie Geularm van start

jan 21, 2016 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Aan de oostrand van het dorp krijgt het riviertje zijn vroegere loop terug. In het verleden is de bedding verlegd om de waterafvoer te verbeteren. Een stuk landbouwgrond bij Partij wordt ingericht als inundatiegebied. Als de Geul buiten de oevers treedt, wordt het water daar opgevangen.

Dat terrein is al eerder ingezaaid en aangekleed met hoogstamfruitbomen. Plaatselijke veeboeren kunnen daar straks hun koeien laten grazen.

De vijver bij zorgcentrum Klein Gulpen dient ook als opvangbekken bij hoogwater in de Geul. De vijver wordt daarvoor uitgebaggerd.

Het vroegere terrein van staalbouwbedrijf Bogers is door de gemeente aangekocht. Op die plek komt een parkeerplaats voor wandelaars. Vanaf het transferium kunnen wandelaars vertrekken voor een tocht door het Geul- en Gulpdal of over de Gulperberg. Er komt een nieuw wandelpad naar de Wittemermolen.

Het project kost alles bij elkaar bijna een miljoen, zegt wethouder Piet Franssen van Gulpen-Wittem. De provincie draagt een half miljoen bij, de gemeente vier ton en stichting Het Limburgs Landschap 90.000 euro. Het waterschap Roer en Overmaas neemt de kosten voor het herstel van de vroegere Geularm voor zijn rekening. De aankoop van de benodigde grond verloopt volgens Franssen “redelijk voorspoedig”.

Bron: 1Limburg Nieuws