Home > Provincie: lawaai rondweg Wanssum valt mee

Provincie: lawaai rondweg Wanssum valt mee

jan 21, 2016 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Langs het traject van drie kilometer zullen ‘slechts’ vijf woningen meer last van het lawaai krijgen dan aanvaardbaar wordt geacht, zo blijkt uit onderzoek.

Maatregelen om de hinder voor deze mensen te beperken, blijken technisch of financieel niet haalbaar. Zo kan een rotonde niet van stil asfalt worden voorzien en is de aanleg van een geluidsscherm voor één woning te duur. Omdat de overschrijding van de norm gering is, mogen de Gedeputeerde Staten (GS) die een klein beetje verhogen. Het provinciebestuur maakt gebruik van die mogelijkheid.

De gedupeerde bewoners kunnen bezwaar maken tegen het besluit.

Bron: 1Limburg Nieuws