Home > Burgemeester geen lid politieke partij

Burgemeester geen lid politieke partij

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

is geweest van een andere politieke partij en zo ja welke? heeft burgemeester Verhoeven van Leudal geantwoord: “Geachte heer Wagemans, ik ben geen lid van enige andere partij geweest of geworden.” Wagemans vraagt zich af waarom er zoveel energie nodig was, afgelopen najaar in het presidium en recent, om deze informatie te delen. Juist een weigering om deze informatie publiek te maken was reeds in de bibliotheekzaak rond wethouder Van van Beuken als recent m.b.t. de N280, aanleiding voor allerlei speculaties van burgers die de ronde deden. Wagemans eindigt met: “Heel goed dat u thans klaarheid heeft geschapen.”