Home > Oppositie ontstemd over besluit B&W

Oppositie ontstemd over besluit B&W

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Het college heeft namelijk besloten de subsidiekorting op muziekverenigingen in 2016 niet toe te passen. Op 7 juli j.l. heeft de raad (in meerderheid) namelijk besloten om de subsidies op meerdere verenigingen, waaronder muziekverenigingen, met 50% te korten. Voor de jeugd gold 25%. De vier partijen geven aan dat het college niet bevoegd is om zomaar af te wijken van raadsbesluiten. Het besluit BW 2016/29, waarmee B&W eigenhandig alleen de subsidiekorting voor muziekverenigingen in 2016 schrapt (kosten: 72.000 euro), is daarmee onbevoegd genomen. De vier fracties vragen met de hoogst mogelijke spoed alle informatie te verstrekken die betrekking heeft op het besluit BW 2016/29.