Home > DESIGN AWARD Made for Maastricht

DESIGN AWARD Made for Maastricht

jan 27, 2016 | Maregio

De DESIGN AWARD Made for Maastricht is een jaarlijkse competitie georganiseerd door Designday in samenwerking met Maastricht Academy Fine Arts and Design (MAFAD). De prijs is beschikbaar gesteld door de Stad Maastricht en past in het grotere masterplan ‘Made in Maastricht’, waarbij de creatieve maakindustrie in de stad nieuwe impulsen krijgt.

De nadruk van de DESIGN AWARD Made for Maastricht ligt op de (her)waardering voor vakmanschap. Voor deze competitie geldt dan ook dat de ingezonden ontwerpen door de ontwerper zelf worden uitgevoerd. Het begrip vakmanschap bestrijkt in dit kader het gebied van zowel de oude als de nieuwe, digitale technieken.

De opdracht voor deze prijsvraag spitst zich telkens toe op de stedelijke omgeving van Maastricht: de stedelijke omgeving; een nieuwe biotoop. Voor de eerste award luidt de opdracht: Ontwerp een vorm van huisvesting voor een in de stad Maastricht levende diersoort.

Inzenden kan tot 15 april 2016. De prijs omvat een bedrag van € 5000,-, te besteden aan de uitvoering van het ingezonden ontwerp. Vijf genomineerde ontwerpen zullen op de 11e editie van Designday te zien zijn. Daarnaast zal juryvoorzitter en wethouder Mieke Damsma de award op de openingsavond uitreiken.

Voor meer informatie en deelname zie: http://www.designday.nl/design-award-made-for-maastricht/