Home > Opnieuw meer instroom van beverratten

Opnieuw meer instroom van beverratten

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Het aantal gevangen beverratten is echter opgelopen tot 578 stuks. In Limburg is hiermee dezelfde trend te zien als in heel Nederland. Landelijk daalde het aantal muskusratten tot onder de 90.000. Het aantal gevangen beverratten liep landelijk op tot ruim 1.200. Muskus- en beverratten worden gevangen omdat zij een risico vormen voor de veiligheid van waterkeringen. Het aantal gevangen muskusratten is landelijk met ruim 6% gedaald tot 88.650. In Limburg was er voor de muskusratten een daling van 9,5% te zien ten opzichte van 2014. Er zijn regionale verschillen, maar de trend is dat de ingezette daling zich voortzet.