Home > Motie van de oppositie partijen in de maak

Motie van de oppositie partijen in de maak

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Dit naar aanleiding van het, in hun ogen onbevoegd genomen besluit van het college € 72.000 subsidie te verlenen aan de muziekverenigingen. De brief van burgemeester Arno Verhoeven van woensdag 27 januari gericht aan de fracties roept volgens hen weer meer vragen op. De oppositie vervolgt: “Ook lijkt u de verantwoordelijkheid voor het collegebesluit elders neer te leggen dan bij de verantwoordelijk portefeuillehouder. Wij zullen dan vrijdag wel vernemen hoe het college dat dan ziet. Onze fracties vinden het absoluut ongepast dat in de beeldvorming door u als burgemeester, ambtenaren als schuldigen worden aangewezen.” “Gezien de ernst van de situatie willen we als gezamenlijke oppositie fracties dinsdag 2 februari een motie vreemd aan de orde van de dag indienen. Wij willen uw reactie afwachten alvorens wij de motie definitief formuleren. Afhankelijk van de reactie van het college willen we ook alvast een interpellatiedebat aanvragen.”