Home > Aandacht verkeerssituatie Driessensstraat

Aandacht verkeerssituatie Driessensstraat

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Deze hebben in hoofdzaak betrekking op de hoge snelheden, fout parkeren en borden op het voetgangersgedeelte waardoor de doorgang wordt beperkt. Afspraken met de politie en inzet van BOA’s zijn de voor de hand liggende en noodzakelijke maatregelen. “Regels zonder dat er sprake is van handhaving, treffen geen doel en leiden tot gevoelens van ergernis bij burgers.” Alvorens tot maatregelen over te gaan, pleit de fractie voor een eenvoudig onderzoek onder bewoners van de Driessensstraat. “Dit zal informatie opleveren, waaruit zal blijken hoe algemeen de klachten leven en waarbij eveneens aan bewoners suggesties kunnen worden gevraagd”, aldus woordvoerder Thieu Wagemans.