Home > Uitslag Stemtent D66: Verdeeldheid over bier uit plastic

Uitslag Stemtent D66: Verdeeldheid over bier uit plastic

feb 14, 2016 | Maregio

Tijdens de D66 Stemtent op Plein 1992 afgelopen zaterdag, was een nipte meerderheid (52%) van de deelnemers het eens met de stelling ‘Bier uit plastic is een succes’. Van de 89 stemmers op Plein 1992 en via internet, waren 46 het eens en 43 het oneens met de stelling.

Onder de voorstemmers was men vooral van mening dat het beter is voor de veiligheid. Een van de voorstemmers: “Er was minder rotzooi dan verwacht. Complimenten voor stadsbeheer. ’s Ochtends was weer alles schoongeveegd.”

Tegenstemmers verklaarden dat bier uit glas veel beter smaakt. Ook waren tegenstemmers van mening dat er maatwerk geleverd moet worden. Een van hen: “Doe bier uit glas waar het kan en uit plastic waar het moet, bijvoorbeeld binnen glas en buiten plastic.”

Onafhankelijk van hun stem gaven een aantal stemmers aan de plastic bekers niet te vinden passen in het duurzaamheidsbeleid dat de gemeente Maastricht voert. Zij kwamen met tips zoals het heffen van statiegeld op de bekers om de hoeveelheid afval op straat te beperken.