Home > Fietsenstalling station gaat in uitvoering

Fietsenstalling station gaat in uitvoering

feb 17, 2016 | Maregio

De bouw van de fietsenstalling onder het stationsplein in Maastricht gaat binnenkort van start. Begin maart wordt bekend gemaakt welke aannemer de fietsenstalling gaat bouwen. Op dit moment loopt de aanbesteding nog.

Er wordt steeds meer gefietst in Maastricht. Rond het station zijn er meer fietsenstallingsplekken nodig. Daarom bouwen NS, Prorail, gemeente Maastricht, Provincie Limburg en Maastricht Bereikbaar samen een stalling onder het stationsplein, waar 3.000 fietsen droog, veilig en gratis (eerste 24 uur) kunnen worden gestald.

De realisatie van de ondergrondse stalling zorgt voor een flinke kwaliteitsimpuls van het stationsgebied. Door deze fietsenstalling ontstaat bovengronds een aantrekkelijk stationsplein, zonder fietsen en met meer ruimte om te verblijven. De ingang van de stalling komt te liggen in de middenberm van de Stationsstraat.

De bouw start in het voorjaar van 2016 en zal ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. Eind 2017 zal de stalling klaar zijn. Voor de start van de bouwwerkzaamheden worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd zoals het verleggen van kabels, leidingen en riolering. Ook moet er plaats worden gemaakt voor de bouw. Daarvoor worden parkeerplaatsen en fietsenstallingen verwijderd of verplaatst en wordt de omliggende ruimte anders ingedeeld.

Zodra bekend is welke aannemer de fietsenstalling gaat bouwen wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden en geïnteresseerden. De datum van de informatiebijeenkomst zal onder andere via deze website en verschillende kanalen van gemeente Maastricht bekend worden gemaakt.

Tijdens de bouw blijven treinen en bussen gewoon rijden. Het station, winkels, hotels en restaurants blijven bereikbaar. Want zo’n 33.000 mensen lopen dagelijks over het station. De bouw is opgeknipt in twee fases om bereikbaarheid te garanderen en de overlast zoveel mogelijk te beperken. Toch zal er overlast zijn zoals bijvoorbeeld geluids- en trillingshinder. Daarom zijn strenge eisen gesteld aan de bouwmethodiek, maximale hinder en werktijden.