Home > Rapport over scheuren in Campus nog niet openbaar

Rapport over scheuren in Campus nog niet openbaar

feb 18, 2016 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

De . Maar het college wil het pas openbaar maken als de kwestie opnieuw in de gemeenteraad aan de orde komt.

Het college vindt het niet verstandig om het rapport zonder verder toelichting vrij te geven. De SP in Kerkrade is ontstemd over dit antwoord. Volgens de partij hebben de raadsleden recht op inzage in dit rapport, omdat de inhoud vast staat.

Het rapport is in opdracht van de gemeente opgesteld door de Technische commissie bodembeweging (tcbb) Die heeft onderzocht of de scheuren in de vloeren van het schoolgebouw veroorzaakt zijn door bodembeweging als gevolg van mijnbouw. 

Bron: 1Limburg Nieuws