Home > Clinic63 onder verscherpt toezicht geplaatst

Clinic63 onder verscherpt toezicht geplaatst

feb 23, 2016 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

De locaties in Maastricht, Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Den Bosch en Utrecht voldeden niet aan de eisen op het gebied van infectiepreventie en medicatieveiligheid. Ook ontbrak een kwaliteitssysteem, aldus de IGZ dinsdag.

De kliniek moet de inspectie nu maandelijks informeren over de voortgang en de te verbeteren punten. “De eerste voortgangsrapportage laat zien dat Clinic 63 onmiddellijk begonnen is met het doorvoeren van verbeteringen op de geconstateerde tekortkomingen”, aldus de inspectie.

Het verscherpt toezicht, dat begin december al werd ingesteld, geldt voor een periode van zes maanden.

Bron: 1Limburg Nieuws