Home > Clemens Meerts stapt op als fractievoorzitter

Clemens Meerts stapt op als fractievoorzitter

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Dat heeft hij zelf besloten, nadat de Raad van State oordeelde dat de Beegdenaar misbruik van de Wet openbaarheid bestuur (Wob) heeft gemaakt voor eigen financieel gewin. De 40-jarige VVD’er blijft wel raadslid en wordt daarin gesteund door de partij. In 2014 vroeg Meerts op naam van zijn vrouw in zo’n 160 gemeenten buiten Limburg onder meer de benoemingsbesluiten van de burgemeesters en de gemeentesecretarissen op. Als gemeenten niet binnen een vastgestelde termijn reageren of de stukken aanleveren, moeten zij aan de indiener geld geven. Verschillende Brabantse gemeenten stapten daarop naar de Raad van State die bepaalde dat Meerts geen recht had op de documenten en het hem te doen was om het geld.