Home > Noël Lebens beoogd voorzitter LBM

Noël Lebens beoogd voorzitter LBM

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Lebens wordt tijdens de Algemene Ledenvergadering van 4 juni voorgedragen om benoemd te worden. Hij volgt daarmee Tweede Kamerlid Raymond Knops op. Noël Lebens (1966), geboren in Born, heeft de opleiding bestuurskunde aan de HEAO in Sittard afgerond en aangevuld met diverse financiële, logistieke en managementcursussen. Hij was zeven jaar werkzaam als gedeputeerde bij de Provincie Limburg, waar hij onder andere verantwoordelijk was voor cultuur. Hij speelde gedurende een aantal jaren cornet en trompet bij harmonie L’Union Born.