Home > Gemeente treft maatregelen omleidingen Baexem

Gemeente treft maatregelen omleidingen Baexem

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Sinds kort zijn de werkzaamheden aan de Dorpstraat en Stationstraat gestart. Dat heeft gevolgen voor het verkeer. De gemeente heeft diverse reacties van aanwonenden, gebruikers en bedrijven ontvangen. Een van de maatregelen is Veolia erop te attenderen dat buschauffeurs zich aan de snelheid houden. Ook worden de bermen langs de Salmenhofweg en de Lozerweg hersteld, zodra de weersomstandigheden dit toelaten. Op de Kapittelstraat wordt de verplichte éénrichting vaak genegeerd. De politie en BOA’s gaan daarom controles uitvoeren bij de basisschool tijdens het brengen en halen van de leerlingen. Het parkeerverbod wordt vanaf 29 februari als proef aan één zijde opgeheven. Ook zullen dan snelheidsmetingen worden uitgevoerd en snelheidsindicatoren worden geplaatst. Meer informatie over de werkzaamheden en de omleidingen is te vinden op www.leudal.nl/werkzaamhedenbaexem.