Home > Voedselbank Limburg-Zuid schendt code subsidiëring

Voedselbank Limburg-Zuid schendt code subsidiëring

feb 26, 2016 | 1Limburg, Dagbladen en Omroepen

Dat zegt gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen (SP).

De huidige samenstelling van het bestuur, met daarin tevens oprichters Harrie en Hannie Verweij, is strijdig met de good governance-code die de provincie hanteert bij steun aan maatschappelijke organisaties. Daarin staat expliciet dat er binnen organisaties sprake moet zijn van een ‘scheiding tussen bestuur en uitvoering’. Dit om (de schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen.

Het echtpaar Verweij heeft al jaren de dagelijkse leiding bij de Voedselbank.

De deputé heeft begin maart een gesprek met het bestuur. “Dan zal ik duidelijk maken dat het zo niet kan. Op deze manier keurt de slager zijn eigen vlees. Dit moet snel worden opgelost. Men had dit moeten weten, het staat gewoon in de subsidiebeschikking.”

De Voedselbank krijgt sinds 2014 provinciale subsidie. Bij eerder onderzoek werd al geconcludeerd dat het echtpaar Verweij terug zou moeten treden uit het bestuur. Zij zouden een professionaliseringslag in de weg staan. Ook toen al klonk kritiek over ‘dubbele petten’. Het oude bestuur stapte in juli 2015 op na een op dit punt hoog opgelopen ruzie. In januari trad een nieuw bestuur aan, met Dries Ausems als voorzitter.

De provincie gaat komende tijd, als onderdeel van een nieuw, herijkt kader in 2017, kijken hoe alle 33 gesubsidieerde ideële organisaties de governance-code hanteren. Ausems meldt “niet het idee te hebben dat wij fout zitten met dit bestuur. Als dat wel zo is, hoor ik dat graag eerst van de deputé.”

Bron: 1Limburg Nieuws