Home > Beëindiging plan Belevenispark Heel

Beëindiging plan Belevenispark Heel

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Hiermee wil de Raad van Bestuur de rust in de omgeving en de organisatie terugbrengen. De Provincie Limburg, de gemeente Maasgouw en Daelzicht tekenden in 2012 een convenant om een haalbaarheidsstudie uit te voeren naar een belevenispark voor mensen met een verstandelijke beperking en ouderen met dementie. Tijdens het ontwikkelingsproces is het plan een aantal keer door verschillende partijen kritisch bekeken. De hierdoor verkregen input is uitermate serieus genomen en heeft ertoe geleid dat het plan kleinschaliger is gemaakt. De aanpassingen in het plan hebben niet geleid tot volledige acceptatie in de omgeving en daardoor niet tot de rust in de organisatie die nodig is om alle andere veranderingen in de zorg door te kunnen voeren.