Home > Akkoord in Leudal op hoofdlijnen

Akkoord in Leudal op hoofdlijnen

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

In de komende week vindt er een tekstuele vertaling plaats van hetgeen partijen hebben besproken. Ook zal burgemeester Verhoeven nog zijn inbreng leveren in het definitief op te stellen alitieakkoord. Komende week zal worden gesproken over de portefeuilleverdeling en de personele invulling. “Op hoofdlijnen zijn partijen het eens. De beide partijen moeten nog hun raadsfractie en achterban raadplegen vooraleer er sprake is van een definitief akkoord”, aldus woordvoerder Hen Sleven, fractievoorzitter Samen Verder mede namens de fractie Ronduit Open.