Home > Nieuws van werkgroep Stations Leudal

Nieuws van werkgroep Stations Leudal

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Na de radiostilte van maanden wordt er de komende maanden weer gewerkt aan de plannen. Na het positieve oriënterend onderzoek heeft de provincie aangegeven dat zij een verkennend onderzoek willen laten uitvoeren. Provinciale Staten hebben hiervoor het benodigde geld ter beschikking gesteld. Het verkennend onderzoek wordt uitgevoerd door ProRial. Dit onderzoek zal uit twee fasen bestaan. De eerste fase begint naar verwachting in mei 2016. Dit onderzoek zal ongeveer drie maanden duren. Als de eerste fase van het verkennend positief is dan zal dit direct gevolgd worden door de tweede fase. Dit onderzoek zal ongeveer 4 maanden duren.