Home > Nieuwe coalitie en nieuw college in Leudal

Nieuwe coalitie en nieuw college in Leudal

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Tijdens de raadsvergadering op 22 maart hebben de twee fracties Samen Verder en Ronduit Open verklaard dat zij gaan samenwerken als coalitie. Ook zijn de twee nieuwe wethouders Richard Verheul en Stan Backus van Ronduit Open officieel benoemd. Arno Walraven en Piet Verlinden van Samen Verder waren al wethouder en blijven dit ook. De gemeenteraad nam op 22 maart tevens afscheid van CDA-wethouder Paul Vogels. Het nieuwe college van burgemeester en wethouders zal gezamenlijk bepalen hoe de portefeuilles verdeeld worden. Op 29 maart is de eerste officiële collegevergadering. Coalitieakkoord Ronduit Open en Samen Verder Ronduit Open en Samen Verder hebben een voorlopig coalitieakkoord gereed. Hierin staat op hoofdlijnen wat zij de komende periode als speerpunten hebben. Het voorlopige akkoord wordt op de eerste raadsvergadering op 26 april besproken in de gemeenteraad.