Home > Raad stemt in met uitgangspunten windenergie

Raad stemt in met uitgangspunten windenergie

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

De gemeenteraad van Leudal is de eerste die in dit samenwerkingsverband “ja” zegt tegen deze duurzame energiebron in de eigen gemeente. Dat gebeurde in de raadsvergadering van 22 maart 2016. Leudal, Peel en Maas, Nederweert en Weert en Provincie Limburg hebben de intentie om invulling te geven aan het vraagstuk rond duurzame energie. Zij hebben daarom samen de handschoen opgepakt om windenergie te stimuleren en faciliteren. Hiervoor hebben de partijen uitgangspunten op papier gezet, met onder andere de wens dat opbrengsten uit windmolens zoveel mogelijk terugvloeien in de lokale gemeenschappen. Nu de raad heeft ingestemd met de uitgangspunten kan verder worden gegaan met het proces van realisering.