Home > In bed bij …………………….

In bed bij …………………….

mrt 27, 2016 | Maregio

“Wie kruipt er bij mij in bed?”, vraagt schrijfster Anne Eekhout aan het publiek in boekhandel Dominicanen op zaterdagmiddag. Deze maand is de tweede roman van Anne Eekhout verschenen: ‘Op een nacht’. In dat kader doet zij een bijzondere boekhandelstour langs verschillende plaatsen in Nederland en Vlaanderen.

Midden in de boekhandel heeft Anne Eekhout zich, gehuld in pyjama, genesteld in haar bed dat opgemaakt is met een dekbed met de opdruk van de cover van haar nieuwste boek ‘Op een nacht’. Aanwezige klanten worden uitgenodigd naast haar in bed te stappen en onder het dekbed voorgelezen te worden.

“Nou die kans laat ik me niet ontnemen”, zegt de ene man tegen de andere. Weer anderen twijfelen, want het is toch wel erg zichtbaar en dat voor al die mensen hier. “Grijp je kans zegt een vrouw tegen haar man, maar handen boven het dekbed houden he zegt ze lachend.”

Zowel mannen als vrouwen nestelen zich naast Eekhout die in haar boek een aantal passages heeft aangestipt om voor te lezen. Dat bed heeft natuurlijk alles te maken met de thematiek van Op een nacht.

‘Op een nacht’:

James is de enige gevangene van een gebouw waar onredelijkheid en onuitsprekelijk lijden de boventoon voeren. Alleen als hij slaapt verandert alles. Dan bevindt hij zich in een waarachtige wereld waarin hij getrouwd is met Ana en een dochtertje, Penelope, heeft. Maar ook in die wereld is hij een gevangene, want zijn niet-aflatende angst voor een noodlot dat zijn dochter te grazen zal nemen, krijgt langzaam vat op hem.

Als Penelope plotseling verdwijnt, wordt James’ grootste vrees bewaarheid en verliest hij meer en meer zijn grip op de werkelijkheid. Maar in welke werkelijkheid gelooft hij? Zijn keuze is allesbepalend voor Ana en Penelope…

Met ‘Op een nacht’ levert Anne Eekhout na haar indringende debuut ‘Dogma’ een tweede, zeer volwassen roman af. In haar onvergelijkbare stijl roept ze een werkelijkheid op die tegelijk beklemt en ontroert en die de vraag stelt welke bouwwerken een mens nodig heeft om te overleven in deze wereld. Eén ding is zeker: de liefde tussen ouder en kind overstijgt alles.