Home > Bestuur Dierenpark Maastricht draagt stokje over

Bestuur Dierenpark Maastricht draagt stokje over

mrt 27, 2016 | Maregio

Het bestuur van stichting Dierenpark Maastricht heeft besloten de stichting op te heffen en het beheer van het Dierenpark over te dragen aan de gemeente Maastricht. Er breekt namelijk een nieuwe fase aan voor het dierenpark. Met de aankoop van de Tapijnkazerne door de gemeente Maastricht wordt het dierenpark ingepast in het verder uit te breiden stadspark. Het bestuur vindt het verstandig dat deze intensieve fase die aanbreekt door niet-vrijwilligers handen en voeten gegeven wordt. De verzorging van de dieren zal gewoon door stichting Boerderij Daalhoeve uitgevoerd blijven worden. Daalhoeve zal ook nauw betrokken worden bij de toekomstplannen voor het dierenpark.

Het dierenpark kent een lange traditie in Maastricht. Al sinds 1920 is er een dierenpark aan de rand van het Maastrichtse stadspark. Generaties lang komen inwoners en bezoekers van de stad met hun kinderen naar de dieren kijken. Door de jaren heen is het hertenpark uitgebreid met andere diersoorten waaronder ezels, geiten, schapen en pauwen. En dit alles moet vooral ook zo blijven, ook in de toekomst. Met de aankoop van Tapijn en de herontwikkeling van dit gebied breekt er wel weer een nieuwe fase aan. Voor het huidige bestuur is dit een natuurlijk moment om het stokje over te dragen.

Voorzitter Jo Ruyters: “Voor ons is het van belang dat de continuïteit en het voortbestaan van het park gewaarborgd blijft; mede omdat het een essentieel onderdeel uitmaakt van ons (cultureel) erfgoed: het Stadspark Maastricht. Het dierenpark is niet alleen een verrijking voor het park, de omwonenden en ondernemers van het Jekerkwartier maar ook voor de stad. Het is een ontmoetingsplek voor jong en oud en een levendige aanlooproute naar de binnenstad. Met veel plezier en liefde hebben wij als bestuur ons jarenlang ingezet voor de dieren en het park. Nu is het tijd voor anderen om dit voort te zetten. We hopen dat daarbij vooral de educatieve mogelijkheden van natuur en milieu op deze plek worden benut!”

De plannen voor Tapijn voorzien in een investering en kwaliteitsimpuls voor het huidige dierenpark. In samenspraak met betrokken partijen zoals stichting Boerderij Daalhoeve, GaiaZOO en het CNME wordt bekeken hoe het park opgeknapt en gemoderniseerd kan worden. Ook wordt er een visie ontwikkeld op huisvesting, diersoorten en educatie. Dit om ervoor te zorgen dat het dierenpark aansluit bij de transformatie van Tapijn naar een open leerlandschap en bij de uitbreiding van het huidige stadspark. Daarmee wordt het dierenpark juist versterkt.

De dialoog met stad en betrokken partijen over de herinrichting van het stads- en dierenpark is in volle gang. Uitgangspunt daarbij vormt de in 2014 door de raad vastgestelde Transformatievisie Tapijn. Het resultaat van de dialoog met stad en betrokkenen wordt vastgelegd in een definitief ontwerp. In juni beslist de gemeenteraad over dit definitieve ontwerp voor de herinrichting van het park.