Home > City Centrum Maastricht wordt ‘Jardins Misericorde’ (luxe zorg)

City Centrum Maastricht wordt ‘Jardins Misericorde’ (luxe zorg)

apr 2, 2016 | Maregio

De gemeente Maastricht heeft besloten het monumentale pand aan de Capucijnenstraat 43 – 45, het voormalig City Centrum, te verkopen aan Mulleners Vastgoed. De gemeente kwam tot dit besluit na een zogeheten tender, een verkoopprocedure waarbij niet alleen de prijs, maar ook de kwaliteit van de toekomstige invulling wordt meegewogen.

Het voormalig klooster aan de Capucijnenstraat beslaat 5300 m2 vloeroppervlakte en werd van 1979 tot 2013 gehuurd door zorginstelling stichting Trajekt. Na opzegging van de huur onderzocht de gemeente haalbaarheid van herontwikkeling van het City Centrum en behoud van de maatschappelijke functies. Uit dit onderzoek bleek dat een kostendekkende herontwikkeling en exploitatie niet mogelijk was. Gezien de grootschaligheid en vanwege de forse investeringen die nodig waren in achterstallig onderhoud en brandveiligheid, heeft de gemeente (gemeenteraadsbesluit 27 mei 2014) besloten om het pand te verkopen door middel van een tenderprocedure.

Tender is een relatief nieuwe verkoopprocedure waarbij inschrijvingen getoetst worden op zowel prijs als inhoud (kwaliteit van de toekomstige invulling). De gemeente Maastricht heeft deze verkoopmethode voor het eerst toegepast. “We zijn zeer tevreden. De verkoopmethode heeft veel kwalitatief goede inschrijvingen opgeleverd, de winnende bieding is marktconform en heeft gezorgd voor een invulling die van meerwaarde kan zijn voor de stad,” aldus John Aarts, wethouder Vastgoed van de gemeente Maastricht.

Het pand is verkocht tegen een marktconforme prijs. De verkoopsom blijft vertrouwelijk tot de verkoop formeel is afgerond bij de notaris. Dat gebeurt naar verwachting in april van dit jaar.

Mulleners Vastgoed is projectontwikkelaar en particulier eindbelegger in onroerend goed. De beleggingsportefeuille bestaat grotendeels uit woningen en appartementen in alle prijsklassen verspreid over heel Nederland. De directie van Mulleners heeft bewust gekozen om te beleggen in zorg- en maatschappelijk vastgoed om zo de vraag te bedienen en spreiding in de beleggingsportefeuille te creëren.

Het locatie genaamd ‘Jardins Misericorde’ wordt een binnenstedelijke woon-, zorg- en werkgemeenschap. Het plan kent een onderverdeling in twee plandelen. Het gebouwencluster aan het Misericordeplein benoemd als ‘Maison Misericorde’ en het cluster aan de Capucijnenstraat als ‘Maison Capucins’.

Het voormalige klooster aan de zijde van het Misericordeplein krijgt een sociaal maatschappelijk functie. Naast zorgwoningen zijn hier ondersteunende zorg- en maatschappelijke functies voorzien.

Het cluster gelegen aan de Capucijnenstraat wordt gerenoveerd en verbouwd tot een twintigtal luxe zorgwoningen. De exploitatie van de woningen en zorg gebeurt in samenwerking met een professionele particuliere zorgaanbieder.