Home > Restauratie interieur Missiekapel

Restauratie interieur Missiekapel

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Het gaat onder andere. om het uitvoeren van een tongewelf, bekleden van wanden en reconstrueren van sierlijsten. Dankzij medewerking van docenten en leerlingen van SG St. Ursula in Heythuysen, Gilde Opleidingen, Bouwmensen en enkele sponsoren kan het project worden afgerond. Vanaf juli zullen dan weer de gebruikelijke exposities Van Missiekapel tot Kunsttempel worden ingericht. Het is ruim dertig jaar geleden dat het, voor de regio unieke, neo-classisistisch gebouw op initiatief van de Bond Heemschut werd gered van de sloop. Actie vanuit de gemeenschap leidde tot restauratie van de kapel. De buitenkant is destijds volledig in ere hersteld. Voor het interieur ontbraken lange tijd de financiële middelen. Meer info http:///www.missiekapel.nl . Wilt u de Stichting Vrienden van de Missiekapel ondersteunen bij deze restauratie? Het banknummer is NL51 RABO 0122 2350 45.