Home > Leudal: “College in volle vaart vooruit”

Leudal: “College in volle vaart vooruit”

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Op 22 maart werden tijdens de raadsvergadering twee nieuwe wethouders beëdigd. Het nieuwe college, bestaande uit burgemeester Arno Verhoeven, Stan Backus en Richard Verheul van Ronduit Open, Arno Walraven en Piet Verlinden van Samen verder, heeft nu de verdeling van werkzaamheden definitief. De portefeuille van burgemeester Arno Verhoeven blijft grotendeels ongewijzigd. Wethouders Piet Verlinden en Arno Walraven behouden het grootste deel van hun portefeuilles. Aan de portefeuille van Piet Verlinden wordt Verkeer en Vervoer toegevoegd. Stan Backus gaat over de N280, gemeenschaps-en sportaccommodaties, verenigingen & subsidies, bibliotheekwerk, dienstverlening & bedrijfsvoering en handhaving. Richard Verheul wordt verantwoordelijk voor het sociaal domein, waaronder bijvoorbeeld Wmo en jeugdhulp vallen, inclusief welzijn, onderwijs en veiligheid. Op vindt men de complete portefeuilleverdeling en de specialismen die hierbij horen. Inwoners kunnen via het bestuurssecretariaat een afspraak maken met een wethouder of de burgemeester. Verenigingen, bedrijven of andere partijen die een van de collegeleden willen uitnodigen voor een opening of andere speciale bijeenkomst, kunnen dat gemakkelijk doen via het digitale formulier op .