Home > Provincie investeert 3,3 miljoen in Waterrecreatie

Provincie investeert 3,3 miljoen in Waterrecreatie

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Om dit natuurlijk juweel te laten schitteren, wil de Provincie de ontwikkelkansen die het gebied kent volop de ruimte bieden. Daarom wordt 3,3 miljoen gereserveerd voor de uitvoering van het Actieplan Waterrecreatie. Dit budget komt uit het Investeringsprogramma Toerisme en Recreatie 2016-2019 dat Provinciale Staten op 18 maart hebben vastgesteld.