Home > Bouwen of rooien zonder vergunning in Leudal

Bouwen of rooien zonder vergunning in Leudal

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Wanneer overtredingen door de gemeente worden vastgesteld, blijkt steeds weer dat de overtreder een verzoek doet voor legalisatie met als gevolg dat de illegaal ontstane situatie permanent wordt vergund. Die praktijk is volgens hem zelfs zo wijd verspreid binnen Leudal dat adviseurs, ondernemers adviseren vergunningsplichtige activiteiten te ondernemen, ook als daar geen vergunning voor is afgegeven. Wagemans stelt voor allereerst de boete bij vergunningverlening in het kader van legalisatie zeer aanmerkelijk te verhogen. Het tweede voorstel is dat door het college een beleidsvoorstel wordt voorbereid en aan de Raad wordt voorgelegd waarin het afwegingskader met betrekking tot wel of niet legaliseren stevig wordt aangescherpt.