Home > Verbouwing Ellenhof tot woningen?

Verbouwing Ellenhof tot woningen?

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Sindsdien wordt er, tot dat de BMV Ell definitief in gebruik wordt genomen, langzaam afscheid genomen van Ellenhof. Een definitieve nieuwe functie voor Ellenhof is tot op heden nog niet bekend. Tegelijkertijd is er in Ell al jaren de grote behoefte aan betaalbare (huur)woningen, zowel onder jongeren als ouderen. Deze behoefte werd in verschillende bijeenkomsten en gehouden enquêtes herhaaldelijk uitgesproken. Sinds een aantal maanden zijn een afvaardiging namens Dorpsraad Ell en de jongeren van Ell dan ook in gesprek met woningcorporatie Wonen Limburg en de gemeente Leudal. In deze gesprekken heeft de werkgroep, in het kader van co-creatie, het probleem aangekaart en meegedacht over eventuele oplossingen. Met een leegstaand Ellenhof in het vooruitzicht werd het idee geopperd om in dit pand (huur)woningen te realiseren. Zowel de gemeente Leudal als woningcorporatie Wonen Limburg zijn hier zeer positief over.