Wij gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website beter werkt. Daarnaast gebruiken wij o.a. cookies voor onze webstatistieken, gebruiker sesies te regelen en zoekmachine vriendelijke slugs te kunnen wijzigen. Door de site verder te bezoeken, gaat u akkoord met dit gebruik. Lees meer Sluiten
Meer nieuws
Subsidieregeling voor vernieuwende culturele projecten van start
dinsdag 07 juni 09:24

Het creatieve en culturele veld in Maastricht wordt vanaf dit moment uitgedaagd door de gemeente Maastricht om met creatieve en innovatieve projectvoorstellen te komen. Initiatiefnemers kunnen per projectvoorstel een premie van maximaal € 10.000,- krijgen. Het doel is om kunst en cultuur meer te gaan verankeren in de stad en om nieuwe verbindingen tussen de kunst- en cultuursector en het publiek tot stand te brengen.

De gemeenteraad heeft dit voorjaar besloten om de komende twee jaren in totaal € 500.000,- premiegeld beschikbaar te stellen voor innovatie van kunst en cultuur in de stad. De regeling is nu verder uitgewerkt zodat initiatiefnemers voorstellen kunnen gaan indienen. Het beschikbare subsidiebedrag wordt verdeeld over 2 termijnen te weten:

Van 1 juli 2016 tot 1 juli 2017 is het subsidieplafond € 250.000,-

Tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2018 wordt eveneens € 250.000,- beschikbaar gesteld.

Aanvragen moeten respectievelijk voor 1 oktober van 2016 en 2017 zijn ingediend. De ingediende voorstellen dienen voor 1 juli 2018 te zijn uitgevoerd. Ingediende voorstellen moeten voldoen aan vier criteria om voor het volledige subsidiebedrag in aanmerking te komen. Elk criterium is € 2.500,- waard. De criteria zijn:

·        het vernieuwen en verrijken van de geldende cultuurpraktijk;

·        het genereren van directe impact voor publiek en samenleving;

·        het leggen van productieve verbindingen tussen Maastricht en de internationale omgeving;

·        het vergroten van de zichtbaarheid van cultuur.

Een ander belangrijk onderdeel van de regeling is dat de subsidie pas wordt verstrekt als er sprake is van samenwerking tussen minimaal twee partijen. Op deze manier wil de gemeente verbinding tussen partijen stimuleren. De volledige subsidieregeling met de voorwaarden is te vinden op: http://www.gemeentemaastricht.nl/innovatieagenda

Ook worden inloopmomenten georganiseerd waar initiatiefnemers terecht kunnen met vragen. Gedurende de looptijd van de premieregeling wordt op de gemeentelijke website ook zichtbaar gemaakt wat de actuele stand is van het bedrag dat nog beschikbaar is. De regeling is een eenmalige impuls om de gewenste innovatie van kunst en cultuur in de stad in gang te zetten. Na deze impuls is de verwachting dat wellicht de meer gevestigde instellingen of gezelschappen de nieuwe initiatieven omarmen en verder verankeren in de eigen programmering. Diverse disciplines worden uitgedaagd: professionele cultuurmakers, amateurkunsten, erfgoed, jongerencultuur en de creatieve industrie. Voorstellen waarin verbindingen worden gemaakt tussen disciplines zijn zeer wenselijk.

De premieregeling is onderdeel van een totaal innovatiebudget voor kunst en cultuur van € 1 miljoen dat de gemeente ter beschikking heeft gesteld. In de startnotitie’ Cultuur een rol van betekenis’ die wethouder Mieke Damsma in het voorjaar van 2015 heeft gepresenteerd worden tendensen en een koers voor het cultuurbeleid van de stad geschetst. De vraag: hoe kunnen kunst en cultuur meer betekenen voor de nabije omgeving? staat hierin centraal.

Vervolgens is er een breed participatietraject gestart met kunstmakers, publiek, verenigingen en creatieve en culturele ondernemers. In dialoogsessies en stadsgesprekken ontstonden boeiende discussies en is gesproken over de rol van de cultuurmakers, het publiek en de overheid en hoe inwoners meer betrokken kunnen worden bij kunst- en cultuur. Naar aanleiding van dit participatietraject heeft de raad besloten om het innovatiegeld als volgt te verdelen;

€ 500.000,- premiegeld voor vernieuwende culturele initiatieven,

€ 250.000,- voor proeftuinen op het gebied van creatieve industrie, erfgoed, amateurkunst,                    jongerenparticipatie en cultuurproductie,

€ 100.000,- voor de cultuurmakelaar en

€ 150.000,- voor het maken van een cultuurscan.

 

 

Gebruikte trefwoorden, klik op het trefwoord voor meer artikelen over dit onderwerp:

subsidie

Het weer in Limburg
donderdag 26 november 20:03 Vrijwel onbewolkt (zonnig/helder) Maastricht 6.1 °C OZO 2 Min: 7 Max: 9
Evenementen