Home > Bekroning kwaliteit Laurentius Ziekenhuis

Bekroning kwaliteit Laurentius Ziekenhuis

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Het NIAZ (Nederlands Instituut voor Accreditatie in de Zorg) controleert iedere vier jaar of het ziekenhuis aan alle geldende kwaliteitsnormen voldoet. Deze week kreeg het ziekenhuis bericht dat de accreditatie, NIAZ- Qmentum, weer behaald is. Bijzonder daarbij was dat het Laurentius het eerste ziekenhuis is dat deze heraccreditatie krijgt toegekend zonder verdere opmerkingen of verbeterpunten. Donderdag werd het certificaat officieel overhandigd. In april hebben zes auditoren van het NIAZ in het ziekenhuis de kwaliteit van zorg en dienstverlening getoetst door middel van zogenaamde traceraudits. Bij een tracer is het zorgpad van een patiënt leidend. Medewerkers werden aangesproken op de werkvloer en ook patiënten werden bevraagd over de verleende zorg. Het auditteam heeft geconstateerd dat Laurentius de zaken op orde heeft en energie steekt in het blijven verbeteren van de zorg. Marja Weijers, voorzitter Raad van Bestuur: “Kwaliteit heeft de aandacht van iedereen die binnen Laurentius werkt. We zijn erg trots.”