Home > Vragen over ontwikkeling van ‘Mariabosch’

Vragen over ontwikkeling van ‘Mariabosch’

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Hij stelt dat in de afgelopen jaren veel aandacht is gegeven aan het realiseren van een Samen Zorgenhuis. Hij vervolgt: “Als de berichten van de afgelopen maanden kloppen, is het hoogst onzeker of het Samen Zorgenhuis er zal komen. Partijen zouden zich hebben teruggetrokken.” De ontwikkeling van Mariabosch zou naast het Samen Zorgenhuis ook woningbouw voor Baexem inhouden waar in de kern Baexem al vele jaren naar wordt uitgekeken. Wagemans: “Nu die koppeling niet meer aan de orde lijkt, dring ik erop aan dat uw College op korte termijn helderheid geeft en knopen doorhakt zodat de woningbouwplannen voortvarend ter hand kunnen worden genomen. Voortduren van de huidige impasse is na al de jaren van plannenmakerij rond Mariabosch niet wenselijk.”