Home > Reactie Nettie Saarloos op artikel in NRC

Reactie Nettie Saarloos op artikel in NRC

jan 1, 1970 | Dagbladen en Omroepen

Nettie Saarloos, interim-bestuurder Daelzicht heeft hierop gereageerd: “Het belang van Daelzicht is ermee gediend dat er feiten boven tafel komen en er conclusies getrokken worden op grond van bewijs. Dat belang dien ik als interim- bestuurder en daarom stel ik een onafhankelijk onderzoek in. Eerder dan de uitkomsten daarvan spreek ik geen oordeel uit.” Momenteel lopen er bij Daelzicht een drietal onderzoeken. 1. Integriteits- en organisatieonderzoek (uitgevoerd door EC Advies uit Doorn); 2. Forensisch onderzoek (uitgevoerd door Integis); 3. Cultuuronderzoek binnen de organisatie (uitgevoerd door Significant).; De vragen die gesteld zijn over de genoemde transactie worden meegenomen in de eerste twee onderzoeken. “Deze onderzoeken betreffen (juridisch) onderzoek naar inkooptrajecten en transacties bij Daelzicht om op korte termijn duidelijkheid te krijgen of er correct gehandeld is binnen bevoegdheden en procedures, en of er besluiten zijn genomen die niet genomen hadden mogen worden. Bij deze onderzoeken spelen zaken als tekenbevoegdheid, beslissingsbevoegdheid en beslissingstrajecten een belangrijke rol,” aldus Nettie Saarloos.