Home > Directeur Jérôme Verhagen vertrekt bij Liof

Directeur Jérôme Verhagen vertrekt bij Liof

jun 17, 2016 | Maregio

De Raad van Commissarissen van LIOF heeft in goed overleg met de heer Verhagen besloten om het dienstverband met de heer Verhagen met ingang van 1 december a.s. te beëindigen.

LIOF heeft in 2015 onder leiding van Verhagen een nieuwe strategische koers ingezet. Als gevolg daarvan is LIOF ingrijpend geherstructureerd om haar platter, slagvaardiger en professioneler te maken.

De Raad van Commissarissen en de heer Verhagen zijn van mening dat LIOF gebaat is bij een nieuw leiderschap dat deze grote uitdaging en verantwoordelijkheid voor de toekomst kan dragen. Daarnaast liggen ook persoonlijke redenen ten grondslag aan dit besluit. De heer Verhagen heeft eind vorig jaar wegens ziekte zijn functie tijdelijk neergelegd. Hij wordt ad interim vervangen door de heer L. Radix, die zal aanblijven totdat een nieuwe directeur is gevonden.

De Raad van Commissarissen is de heer Verhagen erkentelijk voor zijn langjarige inzet voor LIOF en daarmede voor ondernemend Limburg.